WYNIKI POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO WYKONANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2017 ROKU

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2018-07-10

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2017 r. przeprowadzono pomiary hałasu drogowego na terenie następujących miejscowości: Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn, Nowe Kurowo, Dobiegniew, Klesno i Drezdenko (powiat strzelecko-drezdenecki) oraz Żary, Bieniów i Dąbrowiec (powiat żarski). W ramach kontroli interwencyjnych dodatkowo wykonano pomiary hałasu drogowego w miejscowościach Świebodzin i Świbna (gmina Jasień). Pomiary hałasu kolejowego wykonano w miejscowościach: Podlesiec (powiat strzelecko-drezdenecki), Czerwieńsk (powiat zielonogórski) i Żary (powiat żarski) oraz w ramach kontroli interwencyjnej na bocznicy kolejowej w Nowej Soli. Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – na podstawie analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, w wytypowanych obszarach ustalono 3 punkty pomiarów długookresowych: w Strzelcach Krajeńskich, Dobiegniewie ( powiat strzelecko-drezdenecki) i w Żarach (powiat żarski).


Pobierz dokument:

  1. WYNIKI POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO WYKONANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2017 ROKU
udostpnij