Współpraca WIOŚ w Zielonej Górze z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze i Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2013-03-04

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze zainicjował ściślejszą współpracę lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska z Prokuraturą Okręgową oraz Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze.

W dniu 26 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie Małgorzaty Szablowskiej – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Alfredem Staszakiem – Prokuratorem Okręgowym w Zielonej Górze oraz Robertem Kmieciak – Prokuratorem Rejonowym w Zielonej Górze. Spotkanie poświęcono wspólnym działaniom inspekcji i prokuratury w zakresie przestępstw przeciwko środowisku, przestępstw związanych z tzw. szarą strefą transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zagadnieniom z zakresu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W I kwartale br. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zorganizuje warsztaty dla pracowników Wydziału Inspekcji WIOŚ.

Konieczność ściślejszej współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska i Prokuratury była również tematem spotkania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Małgorzaty Szablowskiej z Prokuratorem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. – Wojciechem Szcześniakiem, które odbyło się 12 marca 2013 roku w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczył również Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. – Marek Demidowicz.

udostpnij