Ważne strony

Często przeglądamy witryny w Sieci. Kiedy znajdujemy jakąś, która zwróci naszą uwagę umieszczamy ją tutaj:

Przepisy prawne:

Instytucje wojewódzkie:

Instytucje centralne

 • Prezydent RP – Serwis internetowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sejm RP – Serwis internetowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Senat RP – Serwis internetowy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Premier RP – Serwis internetowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Klimatu – Serwis Ministerstwa Klimatu
 • GIOŚ – Serwis Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • NFOŚiGW – Serwis Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Służba Cywilna – Serwis Służby Cywilnej
 • Urząd Zamówień Publicznych – Serwis Urzędu Zamówień Publicznych
 • BIP – Serwis główny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Inspekcja Ochrony Środowiska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Serwisy lokalne:

Ciekawe serwisy

Konkursy ekologiczne

 • Przyjaźni Środowisku – Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP