W Ministerstwie Środowiska o nowosolskiej hałdzie

- Aktualności - 2016-03-11

Lubuska bomba ekologiczna, jaką jest nowosolska hałda na terenie byłej fabryki Dozamet, stanowiła główny temat, o którym rozmawiali w Warszawie z wiceministrem środowiska Sławomirem Mazurkiem wicewojewoda Robert Paluch, p.o. głównego inspektora środowiska Roman Jaworski oraz lubuski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Mirosław Ganecki.

Wicewojewoda Robert Paluch przedstawiał argumenty za koniecznością bezzwłocznego rozwiązania problemu, jaki stanowi zalegająca na terenie nowosolskiego Dozametu hałda odpadków. Rozmowa dotyczyła sposobów sfinansowania przygotowania dokumentacji potrzebnej do dalszych etapów prac nad utylizacją albo wywiezieniem hałdy.

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/O_nowosolskiej_haldzie_w_Warszawie/idn:15209.html

Spotkanie w Ministerstwie 9.03.2016r.
udostpnij