powietrze

Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019-11-28

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza. Z końcem 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza, która realizowała badania w Nowej Soli na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wyniki z tych badań […]


Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019-10-14

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej: – wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego […]


Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2018 r.

- Chemizm opadów atmosferycznych, Monitoring, Powietrze - 2019-09-17

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża został uruchomiony w 1998 roku jako jedno z zadań podsystemu monitoringu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Badania w pełnym cyklu rocznym przeprowadzono po raz pierwszy w 1999 roku. Celem tego monitoringu było określanie w skali kraju rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do […]


Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za lata 2014-2018

- Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2019-06-30

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pięcioletnią ocenę jakości powietrza za lata 2014-2018 na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wymaganej na mocy art. 89 ww. ustawy. Informacje […]