Odra

Komunikat GIOŚ – Wyniki badań z Holandii

- Aktualności - 2022-08-28

Logo GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że otrzymał z Holandii wyniki badań porównawczych Odry. To drugie laboratorium zagraniczne, które uzyskało wyniki zbieżne z wynikami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ. … Więcej na stronie GIOŚ: Wyniki badań z Holandii    


Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2003 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2004-06-09

Zgodnie z ustaleniami dwustronnymi przyjęto, że podstawą oceny jakości wód w 2003 roku będą wyniki badań oraz ich wartości charakterystyczne, tj. minimalne, medialne, średnie i maksymalne, jak również wartości statystyczne, odpowiadające percentylom: 10, 50 i 90. Do oceny jakości wód zastosowano normy dopuszczalnych stężeń z trzech podstawowych dyrektyw Unii Europejskiej, tj: – dla wód stanowiących […]