Raport z powodzi w północnej części województwa lubuskiego maj – czerwiec 2010

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2010-07-22

Od początku gwałtownych opadów, jakie miały miejsce w połowie maja br., organy Inspekcji Ochrony Środowiska rozpoczęły działania związane z przeciwdziałaniem skutkom powodzi oraz badania wpływu powodzi na stan środowiska, w tym w szczególności na stan czystości rzek. W dniach 20-21 maja w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadzono analizę stanu wód głównych rzek województwa oraz prognoz stanów wód na najbliższe dni, w wyniku czego ustalono konieczność wprowadzenia dodatkowego monitoringu jakości wód rzek zagrożonych falą powodziową. Na obszarze działania Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp. wprowadzono monitoring tzw. „powodziowy”, w 3 przekrojach pomiarowych:
• Odra w Kostrzynie (km 615,0),
• Warta w Kostrzynie (km 2,4),
• Warta w Gorzowie Wlkp. (km 57,2).


Pobierz dokument:

  1. Raport z powodzi w północnej części województwa lubuskiego maj – czerwiec 2010
udostpnij