Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubuskiego w roku 2018

- Hałas, Monitoring - 2019-09-17

Ochrona przed hałasem polegała na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do obowiązujących poziomów dopuszczalnych, gdy nie był on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, należało utworzyć program ochrony środowiska przed hałasem, którego celem było dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonano w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym objęto przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu.

Podstawowym elementem systemu monitoringu hałasu środowiskowego jest baza danych EHALAS – System kontrolowania i ewidencji obiektów emitujących hałas. W bazie tej ewidencjonowane są źródła hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2018 r. przeprowadzono pomiary hałasu drogowego na terenie następujących miejscowości: Pieski, Wędrzyn, Trzemeszno Lubuskie, Wschowa, Świebodzin, Skąpe, Szlichtyngowa, Dębowa Łęka, Chociule.
W wytypowanych obszarach ustalono 3 punkty pomiarów długookresowych: w Pieskach, Wschowie i w Świebodzinie.

W ramach kontroli interwencyjnych dodatkowo wykonano pomiary hałasu drogowego w miejscowościach Boczów i Lipinki Łużyckie.

Pomiary hałasu kolejowego wykonano w miejscowościach: Bogdaniec, Rzepin, Nietków oraz w ramach kontroli interwencyjnej w Nowogrodzie Bobrzańskim.


Pobierz dokument:

  1. Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa lubuskiego w roku 2018
udostpnij