Jeden dzień z życia pomiarowca – monitoring hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza w praktyce

- Aktualności, Ekoedukator - 2017-07-14

Jeden dzień z życia pomiarowca

monitoring hałasu, pól elektromagnetycznych i jakości powietrza w praktyce

Informowanie społeczeństwa o stanie środowiska jest jednym z najważniejszych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Wyniki badań prezentowane są w różnego rodzaju raportach, biuletynach i komunikatach. Nie biorą się one jednak z przysłowiowego powietrza – to efekt codziennej, wymagającej pracy sztabu specjalistów. Ich wiedza, wieloletnie doświadczenie i osobiste zaangażowanie gwarantują wiarygodność informacji o stanie środowiska w Polsce. 

Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze tworzy sześć wydziałów oraz Delegatura w Gorzowie Wlkp. Laboratorium podzielone jest na dwie pracownie, które z kolei dzielą się na specjalistyczne zespoły. Jednym z nich jest Zespół Pomiarów Terenowych i Monitoringu Powietrza. To zgrana, męska drużyna, nazywana przez wszystkich w inspektoracie „powietrzem”.  W ich sprawnych i niezwykle doświadczonych rękach spoczywa odpowiedzialność za pomiary hałasu, promieniowania elektromagnetycznego oraz pomiary jakości powietrza w całym województwie lubuskim.

Przeczytaj więcej pobierając cały artykuł w formacie pdf.

Jeden dzień z życia pomiarowca_artykuł (pobierz pdf)

udostpnij