Jakość wód jezior przeznaczonych do bytowania ryb – 2005

- Jeziora, Monitoring, Monitoring "rybny" jezior - 2012-01-25

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych, na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w SzczecinieRZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie  wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe, będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 02/176, poz. 1455).

Cykl badawczy obejmował dwunastokrotne badanie jakości wód w odstępach miesięcznych. Na każdym wytypowanym jeziorze wyznaczono jeden stały punkt pomiarowy. Podstawowym założeniem badań było określenie przydatności wód jezior do życia w warunkach naturalnych ryb łososiowatych lub karpiowatych.

  • Wykaz badanych wskaźników i substancji.
  • Lokalizacja punktów pomiarowych
  • Podstawowe dane o lokalizacji, morfometrii i typie badanych jezior
  • Ocena jakości wód jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Nazwa jeziora Prognoza:
jezioro powinno spełniać
wymogi dla życia
w warunkach naturalnych ryb
Ocena jakości wód
jezior do życia ryb w warunkach naturalnych
Tarnowskie Małe karpiowatych spełnia ocena
Trzebisz karpiowatych nie spełnia ocena
Graniczne karpiowatych spełnia ocena
Moczydło karpiowatych nie spełnia ocena
Łochowice karpiowatych spełnia ocena
Niemka karpiowatych spełnia ocena
Dąbie karpiowatych spełnia ocena
  • Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości wód:
    • będących środowiskiem życia ryb łososiowatych w warunkach naturalnych,
    • będących środowiskiem życia ryb karpiowatych w warunkach naturalnych
udostpnij