Gazeta Lubuska o informacji o stanie środowiska w powiecie nowosolskim

- Aktualności, Media o nas - 2013-10-26

20131026 - gl - powietrze powiat nowosolskiWojciech Konopczyński, zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przestawił informacje o stanie środowiska w powiecie nowosolskim. Z przedstawicielami  starostwa i radnymi spotkał się dwukrotnie – na wspólnym posiedzeniu komisji rady oraz na sesji rady powiatu nowosolskiego, która odbyła się 25 października 2013 roku.

Przedstawiciel  WIOŚ odpowiadał na liczne pytania radnych dotyczące zarówno informacji wynikających z raportu o stanie środowiska, jak i aktualnych problemów. Gazeta Lubuska przedstawiła zaś kilka informacji zawartych w sprawozdaniu przedłożonym radnym powiatu nowosolskiego.

udostpnij