Opracowania o czystości wybranych rzek

Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2014 r.

- Aktualności, Komunikaty, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2016-07-19

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami przejściowymi […]


Stan czystości rzeki Kłodawki na podstawie badań WIOŚ zrealizowanych w latach 2004-2014

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2015-10-26

Kłodawka jest silnie zmienioną częścią wód reprezentującą typ abiotyczny 17 (potok nizinny piaszczysty) o kodzie PLRW60001718929, znajdującą się w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Według opracowania analizy presji i wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych istnieje średnie ryzyko niespełnienia celów środowiskowych tej jcwp, ze względu na rolnictwo, przemysł i melioracje. Badania rzeki Kłodawki prowadzone są przez Delegaturę […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2013 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2015-05-07

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami […]


Raport o jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2012 r.

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2014-07-18

Raport o stanie polsko-niemieckich wód granicznych od roku 2010 zawiera rozdział dotyczący oceny jakości wód polsko-niemieckich zgodnie z zaleceniami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W dniu 22 grudnia 2000 roku wraz z wejściem w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obszerne, nowe regulacje w obszarze ochrony wód i gospodarki wodnej w Europie. Wody powierzchniowe, łącznie z wodami […]