Pola elektromagnetyczne (PEM)

OCENA POZIOMU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANA NA PODSTAWIE WYNIKÓW POMIARÓW UZYSKANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 ROKU

- Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2019-08-17

Podstawowym założeniem monitoringu pól elektromagnetycznych (PEM) jest śledzenie poziomów sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku w odniesieniu do wartości poziomów dopuszczalnych określonych dla miejsc dostępnych dla ludności. Główne regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed PEM zawiera ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 799 z póź. […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2017 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2018-05-23

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął kolejny, trzyletni cykl badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. W ramach cyklu przeprowadzono badania w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa lubuskiego. Pobierz dokument: WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2017 ROKU


Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2016

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2017-09-20

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzi badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania prowadzone są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Badania […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2017-07-21

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2016 roku wykonano kolejną serię prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze […]


Monitoring pól elektromagnetycznych na terenie województwa lubuskiego w 2015 roku

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Pola elektromagnetyczne (PEM) - 2016-07-24

Zgodnie z art.26 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska Państwowy Monitoring Środowiska obejmuje uzyskiwanie na podstawie badań monitoringowych informacji w zakresie pól elektromagnetycznych. Okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi wojewódzki inspektor ochrony środowiska (art. 123 Poś). W 2015 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono w 45 punktach pomiarowych na obszarze województwa […]