Eutrofizacja jezior

Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2006 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów […]


Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2005 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. […]


Ocena stopnia eutrofizacji wód jezior badanych w 2004 r.

- Eutrofizacja jezior, Jeziora, Monitoring - 2012-01-27

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wraz z Delegaturą w Gorzowie Wlkp. przeprowadził badania wybranych na podstawie wykazów wód utworzonych przez RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu i RZGW we Wrocławiu,  jezior województwa lubuskiego, w celu określenia stopnia ich eutrofizacji. Badania przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. […]