Hałas

Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2017-08-22

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2016 r. przeprowadzono pomiary hałasu drogowego na terenie następujących miejscowości: Kłodawa – powiat gorzowski, Czerwieńsk, Płoty, Nietków – powiat zielonogórski, Zielona Góra – Zatonie – powiat m. Zielona Góra, Kożuchów, Studzieniec – powiat nowosolski. Pomiary hałasu kolejowego wykonano w miejscowościach: Górki Santockie – powiat gorzowski, Trzebiszewo – powiat międzyrzecki […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2015 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2016-08-05

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2015 r. przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Nowiny […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2014 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2015-05-14

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2014 Laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze wykonało pomiary […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2013 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2014-09-12

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Poś, art. 117). W myśl tej ustawy badaniem monitoringowym należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tysięcy oraz drogi o regionalnym znaczeniu. W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w roku 2013 przeprowadzono pomiary na terenie następujących miejscowości: Droszków, […]


Pomiary hałasu komunikacyjnego wykonane w 2012 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2013-06-21

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Zgodnie z art. 119 ust. 1 Poś – dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, […]