Będzie ściślejsza współpraca WIOŚ ze Strażą Graniczną

- Aktualności - 2013-03-26

Dostrzegalna potrzeba zintensyfikowania współpracy lubuskiego WIOŚ ze Strażą Graniczną była powodem dzisiejszego spotkania przedstawicieli Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Placówka w Zielonej Górze – Babimoście z pracownikami Wydziału Inspekcji i kierownictwem WIOŚ w Zielonej Górze.

Ściślejsza współpraca będzie wyrażała się przede wszystkim zwiększoną ilością wspólnych działań kontrolnych w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, ze szczególnym naciskiem na obszar powiatu zielonogórskiego i krośnieńskiego. Ustalono, że wspólne akcje będę odbywały się cyklicznie, z inicjatywy WIOŚ lub SG.

Podczas spotkania omówiono również możliwość zorganizowania przez Inspektorat szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie problematyki przewozu i identyfikacji odpadów.

udostpnij