Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku

- Aktualności, Komunikaty, Opracowania o czystości wybranych rzek, Rzeki - 2000-04-22

Grupa Robocza W-2 „Ochrona Wód” polsko-niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych przedstawia corocznie w sprawozdaniu „Badania i ocena jakości wód granicznych” dane dotyczące jakości wód uzyskane w ramach wspólnie prowadzonego monitoringu wód polsko-niemieckich oraz wynikające stąd oceny.


Pobierz dokument:

  1. Badania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 1999 roku
udostpnij