Przemysław Susek

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. RAPORT WOJEWÓDZKI ZA ROK 2019

- Monitoring, Ocena jakości powietrza w woj. lubuskim, Powietrze - 2020-03-01

Niniejszy dokument stanowi rezultat rocznej oceny jakości powietrza wykonanej na podstawie badań przeprowadzonych w roku 2019 i analiz wykonanych na poziomie wojewódzkim i krajowym, dotyczących stanu zanieczyszczenia powietrza na obszarze województwa lubuskiego oraz stopnia dotrzymania obowiązujących kryteriów jakości powietrza. Zasadniczym elementem analiz było sklasyfikowanie stref województwa lubuskiego pod kątem spełniania wymagań w zakresie jakości powietrza […]

Informacje o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu

- Informacja o jakości powietrza - 2020-02-03

Informacje o przekroczeniach i ryzyku przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych oraz alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie województwa lubuskiego opracowane na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza działających w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa lubuskiego: 2020 2020-06-18 2020-05-20 2020-04-17 2020-03-28 2020-01-03 2019 2019-07-19 2019-06-27 2019-05-20 2019-04-19 2019-02-19 2018 2018-11-19 2018-10-19 […]

ANALIZA STĘŻEŃ FORMALDEHYDU UZYSKANYCH W LATACH 2012-2019 NA WYBRANYCH STACJACH POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

- Informacja o jakości powietrza, Monitoring, Powietrze - 2020-02-01

Mając na uwadze zainteresowanie społeczne od 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze rozpoczął pomiary wskaźnikowe (pomiary dobowe) formaldehydu w powietrzu na stacji monitoringu jakości powietrza w Żarach. Badania kontynuowane były również w 2019 r. Dodatkowo jedynie w 2016 roku został rozszerzony zakres pomiarowy o cykl pomiarów wskaźnikowych na stacjach pomiarowych w Zielonej […]

Rozbudowa sieci monitoringu jakości powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019-11-28

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska realizując założenia zawarte w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska sukcesywnie rozwija Lubuską Sieć Monitoringu Jakości Powietrza. Z końcem 2019 roku zakończył się roczny cykl pomiarowy przeprowadzony przy użyciu mobilnej stacji monitoringu powietrza, która realizowała badania w Nowej Soli na terenie Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wyniki z tych badań […]

Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

- Monitoring, Powietrze - 2019-10-14

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej: – wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego […]