Monika Siemak

Narada wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska

- Aktualności - 2013-02-20

Wytyczne przeprowadzania kontroli gmin w kontekście przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas narady wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, która odbyła się 19 lutego br. siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Podczas spotkania omówiono również nowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z projektem założeń do […]

Nowa siedziba zielonogórskich strażaków

- Aktualności - 2013-02-18

W piątek 15 lutego br. oficjalnie przekazano do użytku nową strażnicę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.  Lokalizacja nowej siedziby skróci czas dojazdu do pożarów i wypadków oraz znacznie poprawi komfort pracy zielonogórskich strażaków. Strażnica, zlokalizowana przy ul. Sulechowskiej,  kosztowała ponad 10 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w 2007 roku. […]

VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców

- Aktualności - 2013-02-17

Aktualna sytuacja polskiej gospodarki i prognozy na przyszłość to główne tematy poruszone podczas VIII Regionalnego Spotkania Przedsiębiorców., które odbyło się 14 lutego  2013 r. w dawnym Zborze Kalwińskim w Sulechowie. Jego organizatorem nieprzerwanie od 2006 roku jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Spotkanie tradycyjnie miało charakter otwarty. Udział w nim mogli wziąć każdy lubuski przedsiębiorca. Tegorocznym gościem […]

Radio Zachód: Śledztwo w sprawie zanieczyszczenia na terenie gminy Wschowa

- Media o nas - 2013-01-24

Prokuratura Rejonowa we Wschowie wszczęła dochodzenie w sprawie składowania osadów komunalnych i substancji ropopochodnych na terenie gminy Wschowa. Od grudnia ubiegłego roku trwało postępowanie sprawdzające, które dostarczyło podstaw do podjęcia takiej decyzji. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Wcześniej inspektorzy wykonali badania dwudziestu próbek ziemi pobranych na polach […]

Radio Elka: Będzie śledztwo

- Media o nas - 2013-01-23

Prokuratura Rejonowa we Wschowie zbada sprawę składowania odpadów na terenie gminy Wschowa. Od grudnia trwało postępowanie sprawdzające, mające ustalić, czy dowody są na tyle mocne, aby wszcząć śledztwo. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę z Osowej Sieni złożył Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W wyniku prowadzonej kontroli, WIOŚ stwierdził że zakopywanie odpadów stwarza realne […]