Monika Siemak

Spotkanie w sprawie likwidacji hałdy odpadów na terenie byłego „Dozametu” w Nowej Soli

- Aktualności - 2013-03-04

26 lutego 2013 r w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Starosty Nowosolskiego w sprawie likwidacji  tzw.  „bomby ekologicznej” czyli  hałdy odpadów na terenie byłego „Dozametu” w Nowej Soli. Celem spotkania było ustalenie dalszych działań administracyjnych zmierzających do likwidacji zagrożenia środowiska, jakie powstało w związku z porzuceniem […]

Współpraca WIOŚ w Zielonej Górze z Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze i Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp.

- Aktualności - 2013-03-04

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Ochrony Środowiska WIOŚ w Zielonej Górze zainicjował ściślejszą współpracę lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska z Prokuraturą Okręgową oraz Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze. W dniu 26 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie Małgorzaty Szablowskiej – Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Alfredem Staszakiem – Prokuratorem Okręgowym w Zielonej Górze oraz Robertem Kmieciak – Prokuratorem […]

Informacja o liczbie przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa lubuskiego w 2012 roku

- Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-02-26

Informujemy, że odnotowana w dniach od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu, dla czasu uśredniania 24 godziny (przy dopuszczalnej liczbie przekroczeń w ciągu roku – 35), na obszarze województwa lubuskiego wynosiła: Nazwa strefy Lokalizacja stacji Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3), dla […]

Radio Zachód: Inspektor ochrony środowiska przekonuje do nowej ustawy

- Media o nas - 2013-02-22

Problemy i wyzwania związane z wejściem w życie tzw. ustawy śmieciowej – to główne tematy wizyty w naszym regionie Andrzeja Jagusiewicza, głównego inspektora ochrony środowiska. W trakcie spotkanie w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska minister Jagusiewicz podkreślał, że zmiany związane z nowelizacją tej ustawy mają charakter „rewolucyjny” i nakładają na inspekcję wiele ważnych zadań. Słuchaj  w […]

Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w województwie lubuskim

- Aktualności - 2013-02-21

W dniach 20-21 lutego 2013 roku z oficjalną wizytą w województwie lubuskim przebywał Pan Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Wizyta stanowiła cześć ogólnopolskiego cyklu spotkań dotyczących wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowej ustawy o odpadach. Województwo lubuskie było jednym z pierwszych województw,  które odwiedził Pan Minister […]