Małgorzata Kowalczyk

System SENT już działa!

- Aktualności - 2022-02-24

Od dzisiaj wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącą nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. 22 […]

Rusza kampania społeczna „Droga do czystego środowiska”

- Aktualności - 2022-02-15

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną ,,Droga do czystego środowiska”. Celem Kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej, uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę ochrony środowiska oraz przybliżenie roli i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jako istotnego elementu systemu ochrony środowiska w Polsce. Kampania „Droga do czystego środowiska” będzie realizowana przez 12 kolejnych miesięcy, obejmując tematyką wszystkie obszary […]