WIOŚ Zielona Góra

Stan środowiska w pow. żarskim w 2006 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2006-02-01

Informacja o stanie środowiska w powiecie żarskim Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2006 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. czerwiec 2007 Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.zarski-2006   (1,1 MB )        

Stan środowiska w województwie lubuskim w 2006 roku

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2006-01-28

Raport można przeglądać przy pomocy spisu treści zamieszczonego w pliku „Okładka, wstęp …” lub otwierając bezpośrednio poszczególne części. Pliki do pobrania: Okładka, wstęp i spis treści (574 kB) I. Charakterystyka województwa (380 kB) II. Odpady (2,3 MB) III. Powietrze (7,8 MB) IV. Wody (9,8 MB) V. Hałas (1,6 MB ) VI. Pola elektromagnetyczne (1,9 MB) VII. Przegląd wybranych problemów (285 kB)

Stan środowiska w pow. świebodzińskim w 2005 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2005-02-03

Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim w 2005 r. Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2005 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.swiebodzinski-2005  (510 KB )