WIOŚ Zielona Góra

Stan środowiska w gminie Kożuchów w 2007 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2007-02-02

Informacja o stanie środowiska w gminie Kożuchów Informację opracowano na podstawie działalności  kontrolnej  oraz wyników badań monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2007 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: g.kożuchów-2008  (536 KB )  lipiec 2008

Stan środowiska w pow. świebodzińskim w 2007 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2007-02-01

Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska – wykonanych w 2007 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat:  p.swiebodzinski-2007 (480 KB ) 

Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku

- Monitoring, WYDAWNICTWA - 2007-01-28

Raport można przeglądać posługując się spisem treści zamieszczonym w pliku „Okładka, wstęp …” lub otwierając bezpośrednio poszczególne części. Pliki do pobrania: Okładka, wstęp i spis treści (0,7 MB) I   Charakterystyka województwa (0,2 MB) II  Odpady (1,5 MB) III  Powietrze (6,1 MB) IV  Wody (7,1 MB) V   Hałas (0,9 MB) VI  Pola elektromagnetyczne (1,2 MB) VII Działalność inspekcyjna (0,7 MB) VIII Ochrona przyrody (9,2 MB) IX Przegląd wybranych problemów (0,8 MB)

Stan środowiska w pow. nowosolskim w 2006 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2006-02-03

Informacja o stanie środowiska w powiecie nowosolskim w 2006 r. Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2006 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. kwiecień 2007 Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.nowosolski-2006   (730 KB )

Stan środowiska w pow. świebodzińskim w 2006 r.

- Gminy i powiaty, Monitoring - 2006-02-01

Informacja o stanie środowiska w powiecie świebodzińskim Informację opracowano na podstawie działalności  inspekcyjnej  WIOŚ oraz wyników badań kontrolnych i monitoringowych stanu środowiska, wykonanych w 2006 r. i w latach poprzednich przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Plik do pobrania w formacie Adobe Acrobat: p.swiebodzinski-2006  (1,2 MB ) Do odczytania informacji potrzebna jest przeglądarka plików typu […]