WIOŚ Zielona Góra

Gazeta Lubuska – Dym zatruwa miasto

- Media o nas - 2014-02-17

  W Gazecie Lubuskiej z 14 lutego znalazła się krótka refleksja związana z uciążliwym dymem w Żarach. Wyjaśniamy, że zgodnie z ustawą o odpadach spalanie odpadów może odbywać się wyłącznie w instalacjach i urządzeniach do tego celu przeznaczonych tj. w spalarniach bądź współspalarniach odpadów. Kto wbrew  przepisom termicznie przekształca odpady poza spalarnią bądź współspalarnią podlega […]