WIOŚ Zielona Góra

Intensywny wzrost interwencji WIOŚ w roku 2015

- Aktualności - 2016-02-23

Do 15 lutego 2016 roku Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska są zobowiązane do złożenia sprawozdań ze swojej pracy za rok poprzedni do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Również WIOŚ w Zielonej Górze złożył takie sprawozdanie. Jednym z najważniejszych wniosków jest istotny wzrost wniosków o działania interwencyjne – z 282 w roku 2014 do 395 w roku 2015. […]

RIPOK Zielona Góra

- Aktualności, Inspekcja - 2016-02-23

19 lutego 2016 roku przedstawiciele WIOS w Zielonej Górze – Z-ca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciech Konopczyński i Naczelnik Wydziału Inspekcji Andrzej Uchman – dokonali wizytacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Zielonej Górze. Instalację omówili Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wojciecha Janka,  Kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów Janusz Trzeciak i Technolog Mirosław […]

Gazeta Wyborcza: Jak żyć pod hałdą z tysiącami ton odpadów z huty

- Media o nas - 2016-02-22

Weekendowa Gazeta Wyborcza zamieściła artykuł pt. Jak żyć pod hałdą z tysiącami ton odpadów z huty. Do małych Tuplic w ciągu trzech lat zwieziono 40 tys. ton pocynkowych odpadów z huty w Niemczech. Miały być odzyskiwane i przerabiane na kruszywo budowlane. W publikacji wypowiedzi udzieliła Małgorzata Szablowska Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,19652516,jak-zyc-pod-halda-z-tysiacami-ton-odpadow-z-huty.html#BoxLokZielLink

TVN Uwaga: Idzie wiosna, będą robaki

- Media o nas - 2016-02-16

TVN Uwaga przedstawił reportaż związany z gromadzeniem zafoliowanych odpadów przez prywatnego przedsiębiorcę w Chociszewie, powiat międzyrzecki. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził kontrolę w powyższej sprawie. W reportażu wypowiedzi udzieliła Małgorzata Szablowska Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/idzie-wiosna-beda-robaki,192464.html