MAPA AKUSTYCZNA ODCINKÓW DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 280 W MIEJSCOWOŚCIACH CZERWIEŃSK I PŁOTY

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2017-12-08

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubuskiego na lata 2016-2020” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował mapę akustyczną dla wybranego miasta o liczbie ludności mniejszej niż 100 tysięcy.  Mapa akustyczna, dla terenów o których mowa w art. 117 ust 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, została wykonana na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. W związku z przeprowadzonymi pomiarami hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2016 roku została wykonana mapa akustyczna dla dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 280 w miejscowościach Czerwieńsk oraz Płoty. Mapa została wykonana metodami uproszczonymi.


Pobierz dokument:

  1. MAPA AKUSTYCZNA ODCINKÓW DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 280 W MIEJSCOWOŚCIACH CZERWIEŃSK I PŁOTY
udostpnij