32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych

- Aktualności - 2013-03-21

W Urzędzie ds. Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą w dniach 19-20 marca 2013 r. odbyła się 32. Narada Grupy Roboczej W2 „Ochrona Wód” Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych. W naradzie uczestniczył Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Marek Demidowicz – Kierownik Delegatury WIOŚ w Gorzowie Wlkp.

Tematyka narady obejmowała szeroką problematykę jakości polsko-niemieckich wód granicznych. Omówiono m.in. wyniki pracy Grupy Ekspertów ds. zapewnienia jakości analiz oraz Grupy Ekspertów ds. wód przybrzeżnych i przejściowych. Przedyskutowano również stan prac nad „Raportem o jakości wód granicznych za rok 2012”, wyniki wspólnego programu badań na obecność kwasu 2,4-D w Odrze oraz uzgodniono dokumentację na 22. Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji ds. Wód Granicznych.

1DSCF6716

udostpnij