Zrekultywowano składowisko odpadów w Bledzewie

- Aktualności - 2013-11-22

rekultywacja

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bledzew (gm. Bledzew, woj. lubuskie) funkcjonowało od stycznia 1997 r. do połowy czerwca 2010 r. Było ono ostatnim planowanym do rekultywacji przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Składowisko utrzymywane było pod stałym monitoringiem i spełniało wymogi ochrony środowiska dla tego typu obiektów. Kwatera posiadała uszczelnienie, drenaż do odcieków, zbiornik odcieków, studzienki odgazowujące, piezometry oraz brodzik dezynfekujący dla pojazdów wyjeżdżających ze składowiska.

Nadrzędnym celem prowadzonych prac rekultywacyjnych była minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko i odzyskanie równowagi w krajobrazie. W procesie rekultywacji zabezpieczono składowisko przed szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. Końcowym efektem przeprowadzonych prac terenowych jest osiągnięcie spójności obiektu z otoczeniem.

W odbiorze składowiska w dniu 20 listopada br. wzięli udział przedstawiciele Gminy Bledzew: Wójt Gminy –  Leszek Zimny, członek Zarządu Celowego Związku Gmin-  Jerzy Dawidowicz wraz z Przewodniczącym Zarządu Tadeuszem Pietruckim, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – Marek Demidowicz wraz z Michałem Juszczakiem.

udostpnij