Zatrzymane przez WIOŚ Zielona Góra nielegalnie wwiezione odpady wracają do Wielkiej Brytanii

- Aktualności, Komunikaty - 2019-01-09

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu, w dniu 8 czerwca 2017 r., telefonicznej informacji od mieszkańców Górzykowa (gm. Sulechów) o transportach odpadów wwożonych Tirami na teren po wyrobisku kruszywa natychmiast skierował się tam wraz z inspektorami WIOŚ. Podjęte niezwłocznie, w trybie interwencyjnym działania kontrolne – weryfikacja dołączonej dokumentacji przewozowej wraz z oględzinami ładunku pozwoliły na stwierdzenie, że  samochody nielegalnie przemieściły z Wielkiej Brytanii do Polski odpady o charakterze komunalnym. Zatrzymano 5 naczep z łączną masą odpadów 125 Mg. 

      Po długotrwających negocjacjach, odpowiedzialnych za transgraniczne przemieszczanie odpadów organów polskich i angielskich,  w  październiku 2018 roku dokonano przeglądu zatrzymanych odpadów. W wizji, tymczasowo składowanych odpadów na terenie ZZO Marszów, wzięli udział  przedstawiciele Urzędu Brytyjskiego Environment Agency oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Warszawy przy udziale inspektorów WIOŚ Zielona Góra. W toku przeprowadzonych  oględzin potwierdzono źródło pochodzenia odpadów  z terytorium Wielkiej Brytanii. Umożliwiło to wdrożenie procedury  powrotnego wywozu odpadów do kraju ich pochodzenia do Wielkiej Brytanii.

      W efekcie wielokierunkowych działań WIOŚ w Zielonej Górze, w dniach 7-8 stycznia 2019 r., doprowadzono do powrotnego, na koszt sprawcy, wywozu do Wielkiej Brytanii nielegalnie wwiezionych na teren Kraju odpadów komunalnych.

Zatrzymane odpady
Odpady na placu składowym ZZO Marszów
Przegląd odpadów
Wywóz powrotny odpadów
udostpnij