Zapraszamy na targi POLEKO!

- Aktualności - 2013-10-07

poleko2

Targi POLEKO – świętują 25-lecie. Dziś POLEKO zdobyło pozycję największych targów ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej, uznawane są za te najbardziej prestiżowe w kraju targi poświęcone m.in. odnawialnym źródłom energii, ekologii, ochronie środowiska oraz gospodarce komunalnej. W tym roku od 7 do 10  października w Poznaniu po raz kolejny spotkają się przedstawiciele branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Co warto zobaczyć?

Konferencja „Ekologia w jedności z ekonomią” oficjalnie zainauguruje 25. edycję targów POLEKO. Rozpoczyna na targach cykl corocznych debat mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi. Będzie ona z pewnością znakomitą okazją do stworzenia platformy komunikacji równoważącej potrzeby ekologii i ekonomii poprzez prezentację poglądów podmiotów biznesowych oraz wszystkich interesariuszy.
7 października, w godz. od 13.30 do 15.30, sala 1.C w pawilonie 15.

Jak co roku odbędzie się 3-dniowe Forum Recyklingu. To będzie XII edycja tego wydarzenia organizowanego przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tematy tegorocznego Forum to m.in: koszty prowadzenia i efektywne metody selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka bateriami i akumulatorami oraz zmiany w prawie.
7-9 października, pawilon 5, sektor G, sala konferencyjna

Podczas paneli Forum Czystej Energii tegoroczna tematyka obejmować będzie zagadnienia takie jak: energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych, energetyka prosumencka, mikrokogeneracja, elektrownie słoneczne, gaz z łupków, biogaz, biomasa w energetyce zawodowej, czy finansowanie projektów energetyki odnawialnej.
7-9 października, pawilon 6A, salka konferencyjna

Glob Pełen Energii – to trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii, przygotowane przez redakcję GLOBEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie. W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci przybliżą zagadnienia związane z techniką grzewczą, produkcją energii elektrycznej, budownictwem niskoenergetycznym i montażem finansowym.
7-9 października, pawilon 6A, czasza konferencyjna

 

Pierwszego dnia Poleko rozpocznie się wydarzenie corocznie towarzyszące targom –Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku poruszone zostaną tematy m.in. kierunki zmian w ochronie środowiska w Polsce, najnowsze regulacje prawne w branży, zmiany prawne w gospodarce odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w Polsce na tle doświadczeń innych krajów UE czy też rozwój projektów PPP w ochronie środowiska.
7-8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G, 1.B
8 października, pawilon 15, sale konferencyjne 1.F, 1.G

Przez cztery dni targów POLEKO i KOMTECHNIKA odbywa się ponad 50 różnych wydarzeń: debat, konferencji, pokazów i warsztatów. Tematyka: od wody i ścieków, poprzez energię i energię odnawialną, po odpady i recykling oraz ochronę powietrza i bezpieczeństwo. Przegląd prezentowanych maszyn i urządzeń z całego świata w jednym miejscu, to coroczna okazja, by porównać technologie, jakość, pomysłowość i wykonanie. W Poznaniu można zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a także z obszaru wykrywania zagrożeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie brakuje także energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych. W sumie na POLEKO i KOMTECHNICE zobaczymy ofertę ponad 600 firm z Polski oraz Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch.

Co i gdzie na ekspozycji POLEKO?

PAWILON 6A – SALON CZYSTEJ ENERGII
● Energia

● Klimat

● Powietrze, hałas i wibracje

● Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe

Salon Czystej Energii to jedna z największych przestrzeni specjalnych na targach POLEKO. Poświęcona jest technologiom oraz produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (energia słońca, wiatru, wody). Organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej. W pawilonie znajdziemy ofertę z zakresu wytwarzania energii i ciepła, magazynowania i oszczędzania energii, biopaliw, najnowsze rodzaje kotłów, kolektorów słonecznych, pomp, pelet, komponentów do biogazu i biomasy, a także spalania zanieczyszczeń gazowych, filtrów powietrza, materiałów dźwiękochłonnych, ekranów akustycznych, technologii przyjaznych dla klimatu, instrumentów wspomagających redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy też meteorologii.

 

PAWILON 5 – SALON RECYKLINGU 

● Gospodarka odpadami

● Woda i ścieki

● Doradztwo i instytucje ochrony środowiska

● Wystąpienia narodowe

● Wykrywanie zagrożeń

● Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe

● Systemy sterowania

Salon Recyklingu to wystawa technologii i urządzeń do odzysku oraz przetwarzania odpadów. W ramach tej ekspozycji, firmy prezentują szereg rozwiązań z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło, czy drewno, a także metale żelazne i nieżelazne, materiały budowlane z rozbiórki, złom samochodowy. W pawilonie 5 oraz 5A znajdziemy ofertę z zakresu m.in. pojemników i sprzętu do zbiórki odpadów, gromadzenia i transportu odpadów, zagospodarowywania osadów ściekowych, sortowania, obróbki i składowania odpadów, odzyskiwania, recyklingu i utylizacji (papieru i kartonu, plastiku i gumy, szkła, drewna, metali żelaznych i nieżelaznych, złomu samochodowego, materiałów budowlanych z rozbiórki, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz niebezpiecznych odpadów przemysłowych), czy też budownictwa komunalnego i energetycznego, systemów oczyszczania, dystrybucji i ochrony wody pitnej, systemów kanalizacyjnych, oczyszczania ścieków i odcieków, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków.

PAWILON 5A

● Gospodarka odpadami

● Recykling

● Technika komunalna

● Miasteczko Ekologiczne

Miasteczko Ekologiczne to przestrzeń z kompleksową ofertą ekologicznych rozwiązań, służących zarówno redukcji zużycia energii, wykorzystywania jej alternatywnych źródeł, jak i utrzymywania czystości.

Co ciekawego można zobaczyć w tym roku w ramach Miasteczka? M.in. pojemniki do zbiórki bio-odpadów i surowców wtórnych firmy Schäffer, system kanalizacji na elementach betonowych Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji, a także zestawy wielofunkcyjne inspirowane grą Angry Birds firmy Cityconcept. Na ekspozycji tej portal cng.auto.pl zorganizuje po raz drugi „Strefę Metanu”. Będzie to specjalna wystawa pojazdów CNG oraz stacji tankowania tego ekologicznego paliwa. W ramach przestrzeni firmy Nextbike Polska zaparkują także eko-rowery. Nextbike jest jedyną firmą w Polsce, która od 2011 r. na zlecenie samorządów, wdraża ideę roweru publicznego.

udostpnij