Zanieczyszczenie studni wody we Wschowie

- Aktualności, Inspekcja - 2015-08-07

5 sierpnia 2015 roku inspektorzy WIOŚ w Zielonej Górze przeprowadzili kontrolę interwencyjną związaną z zanieczyszczeniem głębinowej studni wody we Wschowie. O sprawie poinformował Urząd Miasta i Gminy Wschowa, który oddelegował swojego pracownika – inspektora ds. ekologii i środowiska – do udziału w kontroli. Studnia mieści się na działce oznaczonej nr 1895/2 we Wschowie i położona jest w pobliżu budynku wielorodzinnego, na terenie ogródków działkowych przynależnych do budynku.

Ze studni pobrana została próba wody, w której bardzo wyraźnie widoczny był „kożuch” spowodowany przez zanieczyszczenie substancją chemiczną (substancja koloru brązowego, tłusta). Substancja ta przypominała lakier, olej, bejcę lub impregnat do drewna. Pobraną próbę przekazano do laboratorium WIOŚ w celu dalszej analizy ilościowej i jakościowej.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na zanieczyszczenie wody substancją nowinylo karbazol (impregnat). Substancja ta może okazać się niebezpieczna dla ludzi po jej spożyciu oraz dla środowiska. W opinii Inspektoratu należy zabezpieczyć teren studni oraz dokonać jej oczyszczenia (wypompowania skażonej wody oraz usunięcia resztek substancji). Pismo z takim zaleceniem przekazano do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

udostpnij