Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)

- Aktualności, Informacja o jakości powietrza, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2017-01-07

20130428254komin-2Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została opracowana informacja, w której przedstawiono roczną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na stacjach tła miejskiego w Polsce.

W opracowaniu uwzględniono stężenia następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren.

Informację opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przekazywanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, w tym WIOŚ w Zielonej Górze, do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane na temat stężeń WWA z innych krajów europejskich uzyskano z bazy danych AirBase prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ).


Pobierz dokument:

  1. Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2015 roku
  2. Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2014 roku
  3. Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2013 r.

udostpnij