Zanieczyszczenie jeziora Poznańskiego – akcja Inspektorów WIOŚ

- Aktualności, Inspekcja - 2016-02-12

11 lutego 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze został poinformowany o zanieczyszczenia jeziora Poznańskiego (powiat świebodziński) ze spływem zanieczyszczeń z obszaru zakładów „ELDROB” i „POLMAX” w Świebodzinie. Inspektorzy WIOŚ udali się na miejsce zdarzenia gdzie wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie oraz policjantami z Komendy Policji w Świebodzinie uczestniczyli w prowadzonej akcji ratowniczej oraz pobierali próby do badań laboratoryjnych.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia Inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że:

– rów melioracyjny będący odprowadzalnikiem wód opadowych i roztopowych z terenu zakładów „ELDROB” i „POLMAX”, będący dopływem jeziora Poznańskiego, na całej swej długości zanieczyszczony był substancją, która powodowała charakterystyczną zmianę barwy wód na kolor mleczny oraz specyficzny zapach substancji ropopochodnych,

– prowadzący akcję ratowniczą zorganizowali na rowie zaporę sorpcyjną z balotów słomy, tamującą i uniemożliwiającą spływ zanieczyszczeń do jeziora. Ten sam rodzaj zabezpieczenia zastosowano na jeziorze okalając balotami słomy zatoczkę jeziora, do której uchodzi rów melioracyjny,

– na miejsce zdarzenia zadysponowany został przez PSP samochód ratownictwa ekologicznego z Gorzowa Wlkp.

Ponadto pracownicy WIOŚ dokonali oględzin zanieczyszczonego odcinka rowu oraz kanalizacji deszczowej stanowiącej źródło zanieczyszczenia. Potwierdzono występowanie substancji zanieczyszczającej na całym odcinku rowu oraz w studzienkach kanalizacyjnych. Podczas wizji terenu dokonano poboru prób wody z jeziora, rowu melioracyjnego oraz zanieczyszczeń ze studzienki kanalizacyjnej znajdującej się poza wymienionymi powyżej zakładami oraz ze studzienki znajdującej się na terenie zakładu. W dalszym toku działań Straż Pożarna przy użyciu spektrofotometru mobilnego „STREETLAB MOBILE” dokonała rozpoznania substancji zanieczyszczającej, którą była sól sodowa krzemianu tytanu. W związku z czynnościami prowadzonymi na terenach zakładów stwierdzono, że zanieczyszczenie pochodzi z terenu zakładu „POLMAX S.A.”. Przedstawiciel firmy potwierdził, że rzeczywiście oni są sprawcą zanieczyszczenia i jednocześnie zadysponował środki techniczne niezbędne do odpompowania zatrzymanych w rowie i kanalizacji zanieczyszczeń płynnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
udostpnij