Z GIOŚ rozmawiamy o budowie nowego laboratorium

- Aktualności - 2013-09-05

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Jagusiewicz 11 września przyjeżdża do Zielonej Góry. Wizyta ministra związana jest z projektem budowy w Nowym Kisielinie nowego laboratorium analityczno-badawczego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. – To już nie jest czas rozmów, ale podejmowania decyzji – mówi Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

małgorzata szablowskaW środę 11 września w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie odbędzie się spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza, Wojewody Lubuskiego Jerzego Ostroucha, prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzeja Pieczyńskiego, Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Małgorzaty Szablowskiej oraz zastępcy Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Wojciecha Konopczyńskiego. Ten zespół oceni stan przygotowań i możliwość rozpoczęcia wielkiej inwestycji – budowy laboratorium spełniającego nowoczesne, wysokie, europejskie standardy.

Nowe przedsięwzięcie lubuskiego WIOŚ ma zapewnić sprawną realizację badań stanu środowiska w województwie, chociażby ze względu na konieczność wykonywania coraz częstszych pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń z instalacji działających w regionie przedsiębiorstw. – Laboratorium prowadzi zwiększoną liczbę badań, także tych narzuconych przez wymogi unijne, zwiększa się też ich zakres. Wśród procedur badań istotnym czynnikiem są określone dokładnie procedury lokalowe. To sprawia, że nasze dotychczasowe laboratorium staje się za małe i musimy je rozbudować – stwierdza Małgorzata Szablowska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Projektowane nowoczesne laboratorium stanowiłby dwukondygnacyjny budynek o wielkości 3000 mkw., pozwoliłoby na zwiększenie zakresu badań. Podobny obiekt buduje właśnie za ok. 13 mln zł WIOŚ w województwie dolnośląskim. Laboratorium lubuskiego inspektoratu byłoby tańsze – według szacunków koszt wyniósłby ok. 10 mln zł.

Według projektu budynek miałby stanąć w sąsiedztwie kompleksu laboratoriów Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Funkcjonowanie naszego nowego laboratorium w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie przy laboratorium uniwersyteckim stworzy centrum badawcze. Spełniona jest w ten sposób główna idea parku – współpraca nauki z przemysłem. Nasze laboratorium będzie miało też możliwość realizacji badań zleconych, przygotowywania ekspertyz, a dysponujemy przecież fachowcami wysokiej klasy – mówi M. Szablowska.

Jej zdaniem przyniesie to również korzyści zarówno doświadczonym naukowcom, jak i tym, którzy dopiero będą zdobywać potrzebną wiedzę. – Widzę szereg możliwości wzajemnej współpracy w zakresie wprowadzania nowoczesnych metod badawczych, a także organizowania zajęć dydaktycznych dla studentów, by mogli zapoznać się z pracą inspekcji ochrony środowiska, lub odbywać u nas praktyki zawodowe – podkreśla M. Szablowska.

Aktualnie trwają starania o wpisanie przedsięwzięcia na listę zadań priorytetowych Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. To rozpoczęłoby procedurę pozyskania wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Możliwa do uzyskania wysokość dofinansowania z tego źródła to nawet 100 proc. kosztów inwestycji. Dużo więc zależy teraz do decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Gdyby projekt zyskał akceptację GIOŚ rok 2014 poświęcony byłby na zebranie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń, a budowa ruszyłaby w 2015 roku.

udostpnij