XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

- Aktualności - 2014-04-14

12 kwietnia 2014r. w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się etap wojewódzki XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Główny Komitet w porozumieniu z Ligą Ochrony Przyrody, Wydziałami Ochrony Środowiska, Urzędami Marszałkowskimi tworzy Wojewódzkie Komitety ds. organizacji Olimpiady. W tym roku do prac jury etapu wojewódzkiego zostali powołani pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który reprezentowała Arleta Filipiak.

Olimpiada wiedzy ekologicznej to jedna z najpopularniejszych  spośród 29 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej mimo, że jej zakres merytoryczny jest bardzo obszerny i wymaga od uczniów szerokiej wiedzy. Pytania, na które muszą odpowiedzieć uczniowie obejmują wiele zagadnień miedzy innymi z ekologii, ochrony wód, gleby i powietrza, postępowania z odpadami. Uczniowie mają też szanse na wypowiedzi o  problemach związanych z ochroną przyrody i gospodarką leśną oraz innymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska na przykładzie ze swojego najbliższego otoczenia np. rodzinnego miasta. Uczniowie po raz kolejny wykazali się wielką wrażliwością i dużą znajomością bieżących zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Laureatami zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą łączną punktację z części pisemnej i ustnej. Byli to: Karol Wdowiński z I LO w Zielonej Górze, Michał Pisarki ze Społecznego LO w Żarach, Aleksandra Lis z I LO w Świebodzinie, Rafał Sibiak z II LO w Gorzowie Wlkp., Gabriela Mazur z I LO w Żarach oraz Piotr Rutkowski z Katolickiego LO w Żarach.

Eliminacje Olimpiady Ekologicznej są trzyetapowe więc przed naszymi laureatami jeszcze etap ostatni – centralny. Data przeprowadzenia etapu centralnego jest zawsze powiązana z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Polsce.

Wszystkim laureatom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie centralnym.

olimpiada ekolog 047olimpiada ekolog 051olimpiada ekolog 040

 

udostpnij