XVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2013-03-08

W dniach 6-7 marca 2013 roku w miejscowości Göhren-Lebbin, na terenie Meklemburgii – Pomorzu Przednim w Niemczech odbyło się XVI posiedzenie Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony Środowiska.

Podczas posiedzenia wymieniono m.in. informacje na temat aktualnej polityki ekologicznej w Polsce i Niemczech oraz omówiono dotychczasową współpracę transgraniczną w dziedzinie ochrony środowiska,  realizowaną pomiędzy polskimi województwami a krajami związkowymi. Przedyskutowano ponadto aktualną politykę klimatyczno-energetyczną w ujęciu międzynarodowym i unijnym oraz podsumowano dotychczasowe wspólne prośrodowiskowe projekty pilotażowe (w tym Program Innowacji Ekologicznych dla Zagranicy Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów).

W posiedzeniu województwo lubuskie reprezentował Wojewoda Lubuski – Marcin Jabłoński. Merytorycznie wspierali go: Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Małgorzata Szablowska oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze – Jerzy Tonder.

posiedzenie Rady posiedzenie Rady Göhren-Lebbin posiedzenie Rady

udostpnij