XL Sesja Rady Powiatu we Wschowie: Sprawozdanie WIOŚ przyjęte oklaskami

- Aktualności - 2014/10/28

27 października 2014 r. przedstawiciele WIOŚ w Zielonej Górze: Małgorzata Szablowska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Andrzej Uchman – Naczelnik Wydziału Inspekcji, Przemysław Susek – Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska oraz starszy inspektor w Wydziale Inspekcji Maksymilian Sibowski uczestniczyli w XL sesji Rady Powiatu Wschowskiego. Radnym i publiczności przedstawiono „Informację o stanie środowiska w powiecie wschowskim na tle wyników badań kontrolnych i monitoringowych przeprowadzonych w 2013 r. w województwie lubuskim”. W czasie dyskusji, która wywiązała się w trakcie obrad szczegółowo wyjaśniano wszystkie wątpliwości. Swojej wdzięczności za postawę WIOŚ w Zielonej Górze nie ukrywali mieszkańcy powiatu wschowskiego, którzy brawami podziękowali za wykazane zaangażowanie pracownikom Inspektoratu.

Informacja o powiecie wschowskim

udostpnij