Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

- Aktualności - 2020/06/29

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze  otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dofinansowanie na zadanie pod nazwą: „Wzmocnienie zdolności realizacji kontroli inspekcyjnych poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze” na 2020 rok.

Z przyznanych środków finansowych zostaną zakupione:

  • drony
  • laptopy do obsługi systemu ISK
  • zestawy komputerowe do przetwarzania danych wizyjnych i telemetrycznych z dronów wraz z oprogramowaniem,
  • fotopułapki wraz z akcesoriami.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli na zwiększenie i modernizację potencjału inspekcyjnego i dostosowanie  wyposażenia do nowych zadań określonych w znowelizowanej ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska.

udostpnij