Wzmocnienie zdolności kontrolnych lubuskiej Inspekcji Ochrony Środowiska

- Aktualności - 2019/07/12

 W dniu 12 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki podpisał i odebrał z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusza Herbuta umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Wzmocnienie zdolności do realizacji kontroli w zakresie ochrony środowiska w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze”.

W ramach pozyskanych funduszy zakupione zostaną dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze:

– niskoemisyjne samochody, które będą wykorzystywane przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska do przeprowadzania kontroli lub patroli ekologicznych w terenie, a także do  przewożenia specjalistycznego sprzętu kontrolnego;

– specjalistyczny sprzęt informatyczny dla inspektorów umożliwiający wykonywanie czynności kontrolnych w terenie (między innymi laptopy, przenośne drukarki, skanery, aparaty fotograficzne).

W celu poszerzenia wiedzy inspektorów w związku ze zmianą ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i innych ustaw  z zakresu środowiska planowany jest cykl szkoleń specjalistycznych. Szkolenia kierowane będą przede wszystkim do nowo przyjętych pracowników Wydziału i Działu Inspekcji, którzy staną się na podstawie obowiązujących przepisów Inspektorami Ochrony Środowiska.

Uzyskane dofinansowanie pozwoli również na lepszą organizację systemu natychmiastowej interwencji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska bądź wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

udostpnij