Wzmocnienie systemu pomiarowego jakości powietrza w województwie lubuskim

- Aktualności, Komunikaty - 2017/08/07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zakończył modernizację pokoju wagowego w budynku Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w ramach zadania „Realizacja zadań Państwowego Monitoringu Środowiska na obszarze województwa lubuskiego w 2017 roku i doposażenie laboratorium WIOŚ w Zielonej Górze”.

W lipcu 2017 r. został oddany do użytku nowoczesny, zmodernizowany, spełniający najnowsze wymagania w zakresie odpowiednich norm pokój wagowy.

Pokój wagowy stanowi istotną część w systemie monitoringu jakości powietrza, ponieważ to tu dokonywane są pomiary podstawowych parametrów technikami referencyjnymi w zakresie badań pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W celu prawidłowego wykonywania badań pyłu konieczne jest zapewnienie odpowiednich, warunków pracy w pomieszczeniu pokoju wagowego bez względu na warunki zewnętrzne (temperatura, wilgotność) spełniających restrykcyjne wymagania w tym zakresie. Umożliwiają to odpowiednie urządzenia (klimatyzator, osuszacz, nawilżacze) oraz system sterujący i monitorujący warunki środowiskowe w pomieszczeniu wraz z rejestratorem. To również umożliwienie archiwizacji danych pomiarowych uzyskiwanych przy użyciu mikrowagi precyzyjnej oraz zapewnienie odpowiedniego kondycjonowania filtrów przy pomocy odpowiednio przystosowanej szafy. Utrzymanie prawidłowych warunków umożliwia również przeszklona ścianka działowa z drzwiami przesuwnymi.

Realizacja tego zadania przyczynia się do zwiększenia i zmodernizowana potencjału analityczno-badawczego laboratorium WIOŚ w celu dostosowania do wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska.


Pokój wagowy

 

Szafa do kondycjonowania filtrów oraz biurko z mikrowagą precyzyjną

 

Mikrowaga precyzyjna

 

Nawilżacze

 

Oprogramowanie do monitorowania i archiwizacji warunków środowiskowych w pomieszczeniu

udostpnij