Wzmocnienie systemu jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie

- Aktualności - 2013-06-12

W dniu 11 czerwca 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie odbyło się seminarium inaugurujące projekty finansowe w ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014, w którym udział wzięła Pani Małgorzata Szablowska – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Celem projektu jest dalszy rozwój systemu pomiarów i ocen jakości w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie, a także zapewnienie społeczeństwu oraz administracji publicznej szerokiego dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza zarówno dla potrzeb związanych z bieżącą ochroną zdrowia ludzi, potrzeb edukacyjnych jak i związanych z lokalnym, regionalnym i krajowym zarządzaniem jakością powietrza.

udostpnij