Wystąpienie przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej dla pyłu zawieszonego PM10

- Aktualności, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2018-11-19

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, informuje iż na podstawie „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów” oraz pomiarów wykonanych w okresie 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r. stwierdzono wystąpienie przekroczenia w 2018 roku dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej (35 razy/rok) dla pyłu zawieszonego PM10. Wystąpienia przekroczeń zostało odnotowane na stacji we Wschowie przy ul. Kazimierza Wielkiego.


Pobierz dokument:

  1. Wystąpienie przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normowanej wartości średniodobowej dla pyłu zawieszonego PM10
udostpnij