Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego wykonanych na terenie województwa lubuskiego w 2016 roku

- Aktualności, Hałas, Komunikaty, Monitoring - 2017-08-22

W ramach monitoringu hałasu komunikacyjnego w 2016 r. przeprowadzono pomiary hałasu drogowego na terenie następujących miejscowości: Kłodawa – powiat gorzowski, Czerwieńsk, Płoty, Nietków – powiat zielonogórski, Zielona Góra – Zatonie – powiat m. Zielona Góra, Kożuchów, Studzieniec – powiat nowosolski. Pomiary hałasu kolejowego wykonano w miejscowościach: Górki Santockie – powiat gorzowski, Trzebiszewo – powiat międzyrzecki i Konin Żagański – powiat żagański. Na ww. terenach zidentyfikowano i wytypowano do badań monitoringowych potencjalne obszary szczególnego zagrożenia hałasem – na podstawie analizy sposobu zagospodarowania terenów wokół głównych szlaków komunikacyjnych województwa oraz w oparciu o dane pomiarowe z lat ubiegłych. Po przeprowadzeniu weryfikacji terenowej, uwzględniającej gęstość zaludnienia i specyfikę zabudowy, w wytypowanych obszarach ustalono 3 punkty pomiarów długookresowych w Kłodawie – powiat gorzowski, w Zielonej Górze – Zatoniu – powiat m. Zielona Góra oraz w Płotach – powiat zielonogórski.


Pobierz dokument:

  1. WYNIKI POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO WYKONANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2016 ROKU
udostpnij