Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w 2008 r.

- Hałas, Monitoring - 2012-01-27

W 2008 roku na terenie województwa lubuskiego prowadzono pomiary hałasu komunikacyjnego w 11 punktach, zlokalizowanych na obszarze powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego i zielonogórskiego. Przy wyborze punktów pomiarowych uwzględniano takie lokalizacje, w których warunki akustyczne były jednorodne pod względem parametrów ruchu pojazdów i reprezentatywne dla jak najdłuższego odcinka trasy.

Plik z wynikami pomiarów:    pom.halasu.kom-2008  (103 KB )

udostpnij