Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych w 2012 r.

- Aktualności, Chemizm opadów atmosferycznych, Komunikaty, Monitoring, Powietrze - 2013-09-20

Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń zanieczyszczeń do podłoża.

Niniejszy raport prezentuje wyniki badań dla obszaru województwa lubuskiego. Przedstawione dane obrazują stan jakości i ocenę stopnia zakwaszenia wód deszczowych w województwie lubuskim w 2012 roku oraz ilości deponowanych substancji wraz z opadami z podziałem na tereny poszczególnych powiatów. Obciążenie powierzchniowe obszaru województwa lubuskiego porównano z depozycją dla całego obszaru Polski i pozostałych województw, a także porównano wielkości deponowanych ładunków badanych substancji w poszczególnych latach 1999-2012 oraz przedstawiono tendencje zmian w tym okresie.

Wyniki badań monitoringowych w woj. lubuskim w 2012 r. ( 2,4 MB)

Tyt.
udostpnij