Współpraca WIOŚ i lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej

- Aktualności - 2013-12-04

IMG_7848

Małgorzata Szablowska, Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i bryg. Hubert Harasimowicz, Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zawarli 4.12.2013 r. porozumienie o współpracy w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom i realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa lubuskiego.

W myśl porozumienia inspektorzy WIOŚ i strażacy będą współdziałać w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, zgodnie z posiadanymi przez nich kompetencjami, a także wspólnego określania niezbędnych działań mających na celu usunięcie skutków poważnych awarii.

Dokument określa też współpracę dotyczącą wzajemnego udostępniania danych, sprawnego obiegu informacji, zwłaszcza alarmowej, a także opracowanych sprawozdań, raportów i analiz. Szczególną uwagę obie instytucje zwracać będą na uzgodnienia raportów o bezpieczeństwie oraz programów zapobiegania poważnym awariom w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku ich wystąpienia

Współpraca obejmować ma stosowanie specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, prowadzenie analiz w laboratoriach Inspektoratu oraz pomiarów na terenie akcji ratowniczych, a także wspólną organizację szkoleń i ćwiczeń.

udostpnij