Wspólna akcja WIOŚ i KAS zatrzymała zanieczyszczanie środowiska

- Aktualności - 2022-09-20

W ramach wspólnych działań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, Delegatury w Gorzowie Wlkp., oraz lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzono działania kontrolne u jednego z podmiotów gospodarczych w województwie lubuskim.  Podczas kontroli stwierdzono nielegalny demontaż pojazdów.

W trakcie działań inspekcyjnych pobrane przez akredytowane Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbki gleby wykazały zanieczyszczenie środowiska substancjami ropopochodnymi oraz wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznym (WWA).
W związku z prowadzoną kontrolą zawiadomiono także Prokuraturę Rejonową w Strzelcach Krajeńskich o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczącego zanieczyszczenia środowiska
w postaci obniżenia jakości powierzchni ziemi. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich postawiła zarzuty prowadzącemu nielegalną działalność. Ponadto WIOŚ w Zielonej Górze, Delegatura w Gorzowie Wlkp., zamierza wszcząć postępowania administracyjne celem wymierzenia kar pieniężnych za nielegalny demontaż pojazdów oraz niewłaściwą gospodarką odpadami.

 

  • Nielegalnie demontowane samochody
  • Nielegalnie demontowane samochody
  • Nielegalnie demontowane samochody
  • Nielegalnie demontowane samochody z lotu ptaka

 

 

udostpnij