Wizyta Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w województwie lubuskim

- Aktualności - 2013-02-21

W dniach 20-21 lutego 2013 roku z oficjalną wizytą w województwie lubuskim przebywał Pan Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Wizyta stanowiła cześć ogólnopolskiego cyklu spotkań dotyczących wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowej ustawy o odpadach. Województwo lubuskie było jednym z pierwszych województw,  które odwiedził Pan Minister Jagusiewicz.

Podczas pobytu w Zielonej Górze Główny Inspektor spotkał się z Marszałkiem Województwa Lubuskiego – Panią Elżbietą Polak. Najważniejszym tematem rozmów była gospodarka odpadami. Omówiono również projektowaną nowelizację ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” w kontekście nowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a także proponowane zmiany dotyczące dochodów samorządów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie ropy i gazu.

Nowe zadania przypisane od 2013 roku IOŚ były również tematem spotkania Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z Wojewodą Lubuskim – Panem Marcinem Jabłońskim, które odbyło się w siedzibie WIOŚ w Zielonej Górze.  Nowo obowiązujące prawodawstwo nakłada na lubuski WIOŚ m.in. obowiązek kontrolowania poziomu recyklingu osiąganego przez gminy oraz sprawowanie szczególnego nadzoru nad wykorzystywaniem komunalnych osadów ściekowych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

udostpnij