Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
 

INFORMACJA O STANIE CZYSTOŚCI WÓD RZEKI CZERNICY W 2004 R.
Zielona Góra, kwiecień 2005 r.

   
Licznik: 1520
(od 14.04.2005)

 


Wstęp

W 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze działając we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wschowie, przeprowadził badania stanu czystości wód rzeki Czernicy. Prace wykonano w ramach monitoringu regionalnego, którego celem była kontrola stanu czystości wód rzeki uchodzącej do Jeziora Sławskiego w rejonie Zatoki Miejskiej w m. Sława. Badania prowadzono pod kątem przydatności wód rzeki do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Zgodnie z wykazem wód opracowanym przez RZGW we Wrocławiu, wody rz. Czernicy przeznaczono do bytowania ryb karpiowatych w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migrację ryb.
Próbki do badań pobierane były z częstotliwością raz na miesiąc, przez cały rok w punkcie pomiarowym (pp.) zlokalizowanym w m. Sława przed ujściem do Jeziora Sławskiego (rys. nr 1). Badania analityczne, wykonywane w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, obejmowały oznaczenie 22 wskaźników jakości wód. Badano zawartość zawiesiny ogólnej, zanieczyszczeń organicznych, substancji biogennych, wybranych metali ciężkich, zanieczyszczeń specyficznych (przemysłowych) oraz zawartość chlorofilu "a".

   
Data utworzenia: 14.04.2005
 
© Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze