STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2004 ROKU


BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA
Zielona Góra - Gorzów Wlkp. 2005

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze 65-231 Zielona Góra, ul. Siemiradzkiego 19 tel. 068 45-48-550, fax 068 45-48-459
http://www.zgora.pios.gov.pl e-mail: zgora@pios.gov.pl
Delegatura w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 48 tel. 095 735-91-92, fax 095 720-57-67
http://www.gorzow.pios.gov.pl e-mail: gorzow@pios.gov.pl